Home PrawoMordercy prawa Sędziowie do wywalenia z zawodu: Kruszewska-Sobczyk Katarzyna, Olsztyn

Sędziowie do wywalenia z zawodu: Kruszewska-Sobczyk Katarzyna, Olsztyn

autor Admin
294 views

Sędzia Sądu Rejonowego w Olsztynie Katarzyna Kruszewska -Sobczyk- wyznaczona do rozpatrzenia zażaleń na środki zapobiegawcze i zatrzymanie w trakcie kampanii wyborczej do Senatu RP z Olsztyna. Nie wiadomo z jakiego grona Sędziów została wylosowana i jakich sędziów w losowaniu pominięto. Sędzia ta odmówiła wstrzymania wykonania stosowanych wobec Pana Leszka Bubla środków zapobiegawczych, czym uniemożliwiła mu prowadzenie skutecznej kampanii wyborczej, w której jego głównym konkurentem była Lidia Staroń. Ustanowiony w ramach środka zapobiegawczego zakaz naruszania dóbr osobistych domniemanych pokrzywdzonych, w tym senator Lidii Staroń, sprowadził się w istocie, do tłumienia krytyki prasowej, a w okresie kampanii wyborczej, utrudniał, a wręcz uniemożliwiał Panu Leszkowi Bublowi kandydowanie. Sędzia wywierała presję na lekarza sądowego domagając się od niego przesłanie dokumentacji lekarskiej będącej podstawą wystawienia zaświadczenia lekarskiego, co w istocie sprowadziło się do szykanowania lekarza i jego zniechęcania do wystawiania zaświadczeń lekarskich.

Z pewnością zainteresują Cię również

Napisz komentarz