Home Polityka Dlaczego Konfederacja przegrała – Leszek Bubel

Dlaczego Konfederacja przegrała – Leszek Bubel

autor Admin
16k views

KONFEDERACJA jako całość to absurdalna koalicja sprzeczności, którą tworzą bezideowi ignoranci polityczni, zepsuci etycznie i moralnie. Część liderów już zasłynęła antypolską postawą w Sejmie RP, a inni chamstwem, bufonadą, arogancją i skandalami obyczajowymi. Nielojalność i ukrywanie pochodzenia w nurcie szeroko pojętego patriotyzmu jest nie do przyjęcia. Wyborcy powinni być poinformowani czy kandydaci są czyści jak łza. Wzorują się na dużych partiach w przekonaniu, że to zapewni im sukces. Dlatego potrzebna jest nowa jakość osób pretendujących w wyborach, wzorem Stronnictwa Narodowego, którego idee są nadal aktualne. Odnowa etyczno-moralna jako bezkompromisowe kształtowanie inżynierii dusz. Edukacja, praca organiczna i kształtowanie elit, a nie blokowanie młodych utalentowanych ludzi przez nieudolnych wodzów zazdrośnie dbających tylko o promowanie samych siebie.

Stronnictwo Narodowe – powstało w 1928 w wyniku przekształcenia Związku Ludowo-Narodowego, której zadaniem było prowadzenie bieżącej działalności politycznej obozu narodowego (Narodowa Demokracja).

Głównym celem programowym stronnictwa była budowa katolickiego państwa narodu polskiego. Ponadto partia opowiadała się za hierarchiczną organizacją społeczeństwa oraz przekształceniem ustroju politycznego, zwiększając rolę elity narodowej w państwie .W 1938 liczyło ponad 200 tys. członków.

W okresie II wojny światowej SN było jednym z 4 głównych konspiracyjnych stronnictw politycznych . Opowiadało się za walką z Niemcami, wyparciem z Polski obcego kapitału, uspołecznieniem własności przez udział robotników w przedsiębiorstwach, przebudową ustroju rolnego oraz za znacznym przesunięciem zachodniej granicy. Zwalczał wpływy komunistyczne w Polsce. W październiku 1939 na konspiracyjnym posiedzeniu, zarząd główny SN powołał Narodową Organizację Wojskową. W 1942 część kierownictwa politycznego wystąpiła z inicjatywą podporządkowania NOW dowództwu AK, co spowodowało rozłam w SN i NOW. Działacze opozycyjni wraz z Organizacją Wojskową Związek Jaszczurczy utworzyli we wrześniu 1942 Narodowe Siły Zbrojne. Od lipca 1944 władze Stronnictwa prowadziły rozmowy polityczne z Niemcami, w celu zapobieżenia przewidywanej masakrze młodzieży polskiej w Warszawie w związku planowanym powstaniem. Adam Ronikier przedstawił w toczących się rozmowach ideę, by Armia Krajowa przejęła Warszawę bez morderczego boju z Niemcami, na co skłonni byli przystać niektórzy politycy i wojskowi niemieccy (vide casus Paryża w sierpniu 1944). Ideę tę popierał m.in. przesunięciem zachodniej granicy. Zwalczał wpływy komunistyczne w Polsce. W październiku 1939 na konspiracyjnym posiedzeniu, zarząd główny SN powołał Narodową Organizację Wojskową. W 1942 część kierownictwa politycznego Kwadratu wystąpiła z inicjatywą podporządkowania NOW dowództwu AK, co spowodowało rozłam w SN i NOW. Działacze opozycyjni wraz z Organizacją Wojskową Związek Jaszczurczy utworzyli we wrześniu 1942 r. Narodowe Siły Zbrojne.(…) Od 2004 r. prezesem SN jest Leszek Bubel.

Leszek Bubel

Z pewnością zainteresują Cię również

Napisz komentarz