Home Polityka Handlarze patriotyzmem, Wielka Piątka, Żydzi na prawicy – Leszek Bubel