Home PrawoMordercy prawa Kompromitacja Konfederacji – Konfederacja wspiera nadzwyczajną kastę – Handlarze patriotyzmem, cz. 6

Kompromitacja Konfederacji – Konfederacja wspiera nadzwyczajną kastę – Handlarze patriotyzmem, cz. 6

autor Admin
1k views

Sejm uchwalił 20 grudnia nowelizację ustaw sądowych, która przewiduje m.in. zmiany w systemie odpowiedzialności dyscyplinarnej sędziów i modyfikację procedury wyboru I prezesa Sądu Najwyższego.

Przyjęcie nowelizacji poparli wszyscy obecni na sali posłowie klubu PiS. Biorący udział w głosowaniu posłowie klubu Konfederacji – 10 osób – wstrzymali się od głosu; jeden poseł Konfederacji nie wziął udziału w głosowaniu.

– W sprawie ustawy o sądach głosowaliśmy wstrzymująco. Nie jesteśmy po żadnej ze stron sporu. Nie popieramy ani tego co robi PiS, ani tego co robią sędziowie. Niestety żadna ze stron nie działa w duchu naprawy wymiaru sprawiedliwości i choć minimalnych standardów kultury politycznej – oświadczył poseł Krzysztof Bosak. Synku ty masz pojęcie o tym co dzieje się w sądach jak moja suka o snopowiązałce. Jesteś Bosak niebezpiecznie głupi.

– Oto dalszy ciąg jego głupoty cytuję”Zwracamy uwagę na to, że toczenie bojów na szczytach hierarchii sądowej nie wpływa na to jak wygląda praca sądów na samym dole.” Dodał poseł Bosak kandydat na kandydata na prezydenta RP.Kolejni tym razem konfederaccy durnie dołączyli do szkodliwej dla Polski totalnej opozycji ,aby było jak było, aby sędziowie dalej sami się wybierali i kontrolowali. Aby zachowany został relikt komunistycznego prawa jeszcze ze stalinowskich czasów. Podtrzymany jeszcze w tajnych rozmowach w Magdalence i potwierdzony przy okrągłym stole jako zabezpieczenie dla komunistów gdyby partnerzy historycznego układu nie dotrzymali umowy o ich bezkarności za zbrodnie i 45 lat reżimu. Aby mogli zablokować dekomunizację i lustrację co też się im udało. Czego efektem było wlanie się zdegenerowanego etycznie i moralnie komunistycznego szamba do wymiaru sprawiedliwości i całego naszego życia publicznego. Nieuk Bosak studiował 4 kierunki i żadnego nie ukończył. Z trudem wyuczył się klepać populistyczne formułki i niewielu dostrzega jego ignorancję i głupotę.
NIE DLA BOSKA JAKO KANDYDATA NA PREZYDENTA RP!!!

Żądamy dokończenia reformy wymiaru sprawiedliwości; ani kroku w tył – mówił w 8 lutego podczas manifestacji pod Trybunałem Konstytucyjnym w Warszawie jej działacz opozycyjny z czasów PRL Adam Borowski. „Wesprzyjmy rządzących, wesprzyjmy to, aby wymiar sprawiedliwości został do końca zreformowany” – mówił. Zadałem sobie trud i przejrzałem Traktat Lizboński. Tam wymiar sprawiedliwości nie podlega kompetencjom UE. To jest nasze suwerenne prawo – mówił. – To, co robią urzędnicy unijni, to jest nadużywanie prawa. Oni nie mają prawa ingerować w ustrój wymiaru sprawiedliwości – dodał. W wydarzeniu wzięło udział około 20 tys. osób. Zabrakło oczywiście Konfederacji nakarmionej już głupotą i antypolską postawą jej posłów.
NIE DLA BOSKA JAKO KANDYDATA NA PREZYDENTA RP!!!

Od lat zwalczam nie tylko publikacjami ale i czynami patologie wymiaru sprawiedliwości i gorąco popieram każdą zmianę która zmierza do poprawienia obecnej sytuacji.

Wydaję od 25 lat gazety ze stałymi publikacjami dotyczącymi mordowaniu obowiązującego prawa, jestem aktywnie działającej fundacji paragraf, administruję strony internetowe, składam wnioski dyscyplinarne, pozwy przeciwko sędziom i prokuratorom, organizuję protesty i pikiety. W dwóch swoich kampaniach prezydenckich nagłaśniałem potrzebę reformy wymiaru sprawiedliwości, a także w ostatnich wyborach jako kandydat na Senatora R.P. Jako dziennikarz śledczy piętnuję ich personalnie jako pierwszy w Polsce co polecam także innym aby nie pozostali anonimowi, aby opinia publiczna wiedziała kim naprawdę są. Oto pierwszy przykład z nowego cyklu „Sędziowie do wywalenia z zawodu!”

———————————————-
Sędzia Maciej Szulz – sędzia dobry, bo martwy
Uczciwy, oddany w najwyższym stopniu swojej pracy – możemy przeczytać w nekrologu wykupionym przez jego bliskich. Na ogół jest tak, że sędziowie w swojej rodzinie i wśród znajomych cieszą się szacunkiem, ponieważ te osoby znają ich z prywatnej strony i nie mają pojęcia o skali bezprawia, jakiego niektórzy z nich dopuszczają się w swojej pracy.
Maciej Schulz prześladował mnie z pobudek rasistowskich od 2006 r.
Maciej Schulz przed laty wydał krzywdzący wyrok skazujący moją osobę za cytat z książki prof. Koczwary (przedrukowany w mojej książce „Polsko – żydowska wojna o krzyże na Żwirowisku”), za co był ostro krytykowany w wydawanej przeze mnie prasie, gdzie wielokrotnie gościł na pierwszych stronach wydawanych przeze mnie gazet, jako przykład patologii Sędziów w Polsce oraz rasistowskich wystąpień wobec Polaków, broniących polskich interesów narodowych. Wytoczyłem mu za to powództwo cywilne, a sprawa, która przegrałem, toczyła się Sądem Okręgowym w Warszawie. Maciej Schulz mścił się na mnie przy każdej możliwej okazji, wykorzystując fakt bycia sędzią wpływowym w swoim środowisku i rozpowiadał, że przerobi mnie na macę.

Swoim działaniem SSO Maciej Schulz:

1. wykazał się czystą złośliwością i brakiem elementarnej wiedzy na temat przepisów Kodeksu postępowania karnego, dotyczących wyłączenia sędziego z mocy ustawy, tj. art. 40 § 1 pkt 1 k.p.k., gdyż nie wyłączył się od podejmowania decyzji w sprawie, gdzie jestem osobą oskarżoną, pomimo naszego silnego zatargu osobistego oraz wcześniej toczonej sprawy sądowej, gdzie byliśmy przeciwnikami procesowymi, działając z niskich pobudek – żądzy zemsty i chęci odwetu!

2. sprzeniewierzył się ślubowaniu sędziowskiemu, które brzmi: Ślubuję uroczyście jako sędzia sądu powszechnego służyć wiernie Rzeczypospolitej Polskiej, stać na straży prawa, obowiązki sędziego wypełniać sumiennie, sprawiedliwość wymierzać zgodnie z przepisami prawa, bezstronnie według mego sumienia, dochować tajemnicy prawnie chronionej, a w postępowaniu kierować się zasadami godności i uczciwości!

3. dopuścił się przestępstwa z art. 231 § 1 k.k., o czym zawiadomiłem Prokuraturę I sprawa jest w toku.

Z pewnością zainteresują Cię również

1 komentarzy

darek bąbel 14 lutego 2020 - 14:43

„Nieuk Bosak studiował 4 kierunki i żadnego nie ukończył”
Pan redaktor wybaczy, ale to jest żenujący argument. Jestem pewien, ze jezeli Bosak tylko konsekwentnie by chcial ukonczyc, to zrobil by habilitacje na kazym z tych kierunkow. Może po prostu zmienial plany i poszukiwał ?

Odpowiedz

Napisz komentarz