Home Polityka Polsko-Żydowski Okrągły Stół – Leszek Bubel i Bolesław Szenicer, cz. 2