Home PrawoMordercy prawa JAWOROWICZ KŁAMIE I KOPIE. MORDERCY PRAWA, cz. 1. Prokuratorzy i państwo teoretyczne

JAWOROWICZ KŁAMIE I KOPIE. MORDERCY PRAWA, cz. 1. Prokuratorzy i państwo teoretyczne

autor Admin
287 views

OSKARŻAM MINISTRA ZIOBRĘ!!!
MORDERCY PRAWA W PROKURATURACH.
MORDERCY LUDZKIEJ GODNOŚCI

Moje złożone 2.10.2019 r. zawiadomienie o popełnieniu wielu przestępstw do CBA dotyczyło przekroczenia uprawnień służbowych przez wysokich rangą prokuratorów, w tym Zastępcy Prokuratora Generalnego, Szefów Olsztyńskich Prokuratur, zwłaszcza Prokuratury Okręgowej w Olsztynie, a także zwykłych oszustw, oszczerstw, fałszerstw i pomówień wyssanych z palca przez prominentnych polityków z okręgu olsztyńskiego, radców prawnych i adwokatów, a także prokuratorów tworzących RAZEM sprawnie działającą na terenie Olsztyna dominującą grupę nazwaną przeze mnie w toku dziennikarskiego śledztwa „OLSZTYŃSKĄ OŚMIORNICĄ”.

Sygnalizowałem w treści zawiadomienia uzupełnionego 48 załącznikami z dowodami także o przestępstwie do CBA, że moje życie jako dziennikarza badającego i opisującego strukturę Olsztyńskiej Ośmiornicy jest zagrożone, co mogą potwierdzić wymienieni z imienia i nazwiska świadkowie, ale zlekceważono i ten istotny fakt.

CBA pozbywając się gigantycznie rysującego się ogólnopolskiego skandalu z przestępcami z pierwszych stron gazet i największych programów interwencyjnych jak Sprawa dla Reportera czy Państwo w Państwie zepchnęło udokumentowane przestępstwa opisane i udokumentowane w moim zawiadomieniu „w dół”.
Pokaz dokumentów

Do Prokuratury Rejonowej Olsztyn-Północ w Olsztynie czyli do najniższego prowincjonalnego szczebla, co należy uznać za skandaliczne, biorąc pod uwagę, że rzeczona sprawa dotyczyła ujawnienia przeze mnie poważnych przestępstw Prokuratorów między innymi ze Prokuratury Okręgowej w Olsztynie i Prokuratury Rejonowej Olsztyn-Południe. Jak Prokuratorzy Prokuratury Rejonowej Olsztyn-Północ w Olsztynie- zatem najniższego szczebla w hierarchii mieli zbadać i wyjaśnić w sposób niezależny, wolny o wpływów z zewnątrz, kwestie związane z możliwością funkcjonowania grupy, w którą zaangażowani byli ich bezpośredni lub pośredni przełożeni z Prokuratury Okręgowej w Olsztynie i Prokuratury Generalnej.

To prawdziwy bandycki skandal MORDERCÓW PRAWA dokumentujący jak chory i zupełnie nie funkcjonujący mamy system działalności prokuratur w Polsce ! Złapanego na oszustwach prokuratora nie ma możliwości pociągnąć do odpowiedzialności choćby dyscyplinarnej. Jest gorzej niż w sądownictwie ! Wszyscy o tym milczą !

Innymi słowy jak podwładny miał prowadzić postępowanie choćby sprawdzające dotyczące swojego szefa, któremu na co dzień podlega, którego polecenia służbowe na co dzień wykonuje.

W zaistniałej sytuacji przekazania mojego zawiadomienia o przestępstwie do Prokuratury Rejonowej Olsztyn -Północ w Olsztynie stało się to, czego się spodziewałem- odmówiono wszczęcia śledztwa z mojego zawiadomienia, bez przeprowadzenia choćby jednego dowodu podanego w jego treści, a nawet przesłuchania mnie jako pokrzywdzonego.

Prokurator ograniczył się do oględzin akt sprawy prowadzonej przeciwko mnie przez Prokuraturę Okręgową w Olsztynie sygn. PO 1 Ds. 59.2019 i wyciągnięcia pozytywnych dla opisanych w zawiadomieniu o przestępstwie Prokuratorów i Polityków wniosków o braku podstaw do wszczęcia śledztwa wobec braku znamion czynu zabronionego lub braku danych dostatecznie uzasadniających podejrzenie popełnienia czynu zabronionego.

Wniosek o wszczęcie postępowania dyscyplinarnego przeciwko Prokuratorom Prokuratury Krajowej,
Prokuratury Regionalnej w Białymstoku,
Prokuratury Regionalnej w Warszawie
i Prokuratury Okręgowej w Warszawie

wobec:

– Prokurator Prokuratury Krajowej Anny Kolińskiej-Śnieg

– Prokurator delegowanej do Prokuratury Krajowej Anny Jaskóła

– Zastępcy Prokuratora Regionalnego Prokuratury Regionalnej w Białymstoku Pawła Sawonia

– Prokuratora Prokuratury Regionalnej w Warszawie Mariusza Pieczek

– Prokuratora Prokuratury Okręgowej w Warszawie Jolanty Jaworskiej,

którzy poprzez niedopełnienie obowiązków i nadużycie przysługujących im uprawnień, doprowadzili do udaremnienia ścigania poważnych przestępstw opisanych przeze mnie jako dziennikarza śledczego w zawiadomieniach skierowanych do Prokuratury
Generalnej i do Centralnego Biura Antykorupcyjnego, w tym przestępstw przynależności do grupy mającej swoich członków w Prokuraturze Generalnej, które to niedopełnienie obowiązków i nadużycie uprawnień wyczerpało nie tylko przestępstwa z art. 231§ 1 k.k., ale też przewinienia dyscyplinarnego wyżej wspomnianych Prokuratorów. W efekcie skierowali moje zawiadomienie o nadużyciach Prokuratury Rejonowej i Okręgowej w Olsztynie do bezpośrednio podległej jej Prokuratury Rejonowej w Olsztynie, których te nadużycia dotyczyły.

OTO JAK WYGLĄDA W POLSCE PAŃSTWO TEORETYCZNE, GDY PROKURATORZY POWOŁANI DO PRZESTRZEGANIA I NADZOROWANIA OBOWIĄZUJĄCEGO PRAWA PRZEKAZUJĄ ZAWIADOMIENIE I WNIOSEK DYSCYPLINARNY DO TYCH PROKURATORÓW KTÓRE ICH DOTYCZĄ!

JEST TO POWAŻNYM ZAGROŻENIEM DLA BYTU PAŃSTWA POLSKIEGO!!!!!!!

Dlatego mamy państwo teoretyczne!

Leszek Bubel
dziennikarz śledczy

Z pewnością zainteresują Cię również

Napisz komentarz